Algemene Voorwaarden

 

Versie: 28 april 2018

1. Offertes

Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij anders is vermeld.

Het aanbod tot aangaan van een opdracht in de vorm van een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege.

2. Boekingen en overeenkomsten

 

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van Journal By Joy Fotografie. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail.

Journal By Joy Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren.

Met het aangaan van de algemene voorwaarden gaat de wederpartij ook akkoord met de volgende afspraken:

  1. De wederpartij komt op tijd op de afspraak. Net zoals Joy van Journal By Joy Fotografie te laat kan komen door bijvoorbeeld file of het niet meewerken van het openbaar vervoer, kan dit ook overkomen bij de wederpartij.
  2. Als de wederpartij tijdens de fotoshoot iets extra’s wilt toevoegen, mag dat tegen betaling. De kosten van de extra’s staan in het PDF bestand met de prijzen van de fotoshoots.
    Onder extra’s wordt verstaan: Extra persoon in de fotoshoot, extra outfit, extra foto, enzovoorts.
  3. De wederpartij kan tot 24 uur voor de fotoshoot de fotoshoot verzetten naar een andere datum. Als de wederpartij de fotoshoot annuleert na betaling van de eerste 25%, wordt dit niet teruggegeven.
    Als Joy van Journal By Joy Fotografie al onderweg is naar de locatie en de wederpartij annuleert op dat moment de fotoshoot, worden de volledige reiskosten in rekening gebracht, ook als de locatie onder de 10 kilometer is.

 

3. Levering

De foto’s worden niet eerder geleverd dan na de volledige betaling.

De foto’s worden per mail geleverd via een We-Transfer bestand.

RAW bestanden worden niet geleverd aan de opdrachtgever. Ook beslist Journal By Joy Fotografie welke bestanden wel en niet geleverd worden.

De foto’s zijn eigendom van Journal By Joy Fotografie en kunnen op de website of op social media van Journal By Joy Fotografie worden gebruikt.

De foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij anders afgesproken.

Bij het delen van foto’s op social media dient Journal By Joy Fotografie te worden vermeld. Dit in de beschrijving of door middel van een tag.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Journal By Joy Fotografie is niet verantwoordelijk voor eventuele weersomstandigheden die op de foto te zien zijn. Als het weer niet meezit, wordt na overleg met de opdrachtgever besloten of de fotoshoot doorgaat. Als Journal By Joy reiskosten heeft gemaakt en de fotoshoot gaat toch niet door, worden de reiskosten alsnog vergoed door de opdrachtgever.

 

4. Betaling

​Bij het boeken van de Journal By Joy Fotografie voor een fotoshoot wordt 25 procent van het bedrag afgerekend, het overige deel binnen 14 dagen na de fotoshoot. Bij ontbinding van een overeenkomst krijgt de opdrachtgever deze 25 procent niet terug.

Als de afgesproken locatie meer als 10 kilometer bij Joy van Journal By Joy Fotografie vandaan is, betaald de wederpartij de volledige reiskosten.

De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij anders is vermeld.

Indien aannemelijk is dat Journal By Joy Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht (extra uren, meer foto’s geleverd), welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van der wederpartij, zal de wederpartij deze kosten aan Journal By Joy verschuldigd zijn.

Als er extra’s zijn naast de afgesproken offerte en prijs, wordt dit in rekening gebracht na de fotoshoot.

5. Auteursrecht

 

Informatie over auteursrechten klik hier.

Journal By Joy geeft de wederpartij toestemming om de foto’s te delen in prive kringen en op social media, als de wederpartij Journal By Joy vermeld of tagged in de berichten/foto’s.
Ook geeft Journal By Joy de wederpartij toestemming om de foto’s  voor fotoboeken, canva’s en dergelijke te gebruiken.

Het auteursrecht op de fotografische werken berust ten alle tijden bij Journal By Joy Fotografie en wordt niet overgedragen tenzij dit anders is afgesproken. De opdrachtgever dient ten alle tijden Journal By Joy Fotografie te vermelden bij het delen of commercieel gebruik van beelden.

De wederpartij geeft Journal By Joy Fotografie toestemming om beelden voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij anders is afgesproken.

6. Overig

Journal By Joy Fotografie zal ten alle tijden haar uiterste best doen voor het beste resultaat, in alle omstandigheden, en werken in de gebruikelijke stijl.

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van journalbyjoy.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan Journal By Joy Fotografie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van journalbyjoy.nl. Journal By Joy Fotografie is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke wordt geleden als gevolg van of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Bij ziekte van Journal By Joy Fotografie bij de fotoshoot, wordt na overleg met de opdrachtgever de datum verzet.

De prijzen zijn aan te vragen per e-mail naar Journal By Joy Fotografie.

De prijzen mogen gewijzigd worden, tenzij er sprake is van een overeenkomst.

Bij ontevredenheid van de opdrachtgever wordt door middel van een overleg gekeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Hierbij wordt geen geld teruggegeven.

Journal By Joy Fotografie behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen. De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden bij een overeenkomst.

Zonder de acceptatie van de algemene voorwaarden bij de opdrachtgever kan er geen boeking gedaan worden bij Journal By Joy Fotografie.